About us


F04c41ad-04f9-4597-8732-d1337b94132b

  • TV Visjon Norge

  • TV Visjon Norge er den første skandinaviske kristne tv-kanalen som sender 24 timer i døgnet. Helt siden oppstarten den 24. mars 2003 har vi sendt ut våre TV-signaler via satellitt til hele Skandinavia.

    Når du slår på TV Visjon Norge er det én ting du får: Evangeliet om Jesus til frelse og helbredelse. 24 timer i døgnet på mange forskjellige måter, Jesus Kristus i ord og handling.

  •  http://www.visjonnorge.com
  •  mail@visjonnorge.com
  •  (+47) 32 21 13 00