Galaterbrevet #06

28 Nov 2017 08:00252

Med Geir Jonassen og Øyvind Gaarder Andersen.

Programserien om Galaterbrevet trenger dypt inn i evangeliets innerste substans, og fremstiller rettferdiggjørelsen av tro alene som eneste vei til frelse.

Read more