Kjemper i Guds rike: David Østby

27 Jun 2018 08:26191

Kjemper i Guds rike er en samtaleserie på TV Visjon Norge. Første del omfatter fem programmer, hver på en halv time. Personene som presenteres er kjente i det karismatiske kristne Norge. Hvert program har sin egen tittel myntet på spesielle temaer som er knyttet til de aktuelle personene. Alv Magnus, David Østby, Elin Fagerbakke, Gunnar Jeppestøl og Håkon Fagervik er med som samtalepartnere

Read more