Kjemper i Guds rike: Svein Magne Pedersen

13 Jun 2018 06:30380

Kjemper i Guds rike er en samtaleserie på TV Visjon Norge. Første del omfatter fem programmer, hver på en halv time. Personene som presenteres er kjente i det karismatiske kristne Norge. Hvert program har sin egen tittel myntet på spesielle temaer som er knyttet til de aktuelle personene. Kjell Haltorp, Pernille Strand, Shervin Ebrahimian, Svein Magne Pedersen og Jan Hanvold er med som samtalepartnere

Read more