Profetisk Perspektiv #1

09 Aug 2018 05:46400

Serien «Profetisk Perspektiv», er blitt til for å belyse det høyaktuelle profetiske Ord gjennom hele Bibelen. Emner som «de siste dager, Endens tid og Herrens Dag» er allerede her og nær forestående, og «Tusenårsriket, den nye himmel og den nye jord» venter på sin oppfyllelse. Seeren vil gjennom denne serien kunne få et godt perspektiv over begivenhetene som nevnt ovenfor.

De siste dager går mot sin slutt, og endens tid tar snart over…
Jonassen referere her til kjente forfattere, teologer og bibelfortolkere idet han søker å tegne en tidslinje med aktuelle hendelser fra Skapelsen til etter dommen for den store hvite trone, og ønsker seeren velkommen med på reisen gjennom profetordets landskap.

Read more