Revival Alliance 2017, Dag 4 (kveldsmøte)

05 Sep 2017 02:13484

Fra Oslofjord Convention Center, 3 september.

Hovedtaler: Carol Arnott.
Lovsang: Marcel Preston.

KOM OG BLI INSPIRERT!
FIRE DAGER MED LOVSANG, UNDERVISNING OG BETJENING

For første gang har Revival Alliance valgt å ha sin årlige konferanse i Norge. Hensikten med konferansen er å utruste, inspirere og gi videre kraft og salvelse til de kristne. Hovedbudskapet er å formidle Jesu kjærlighet, Guds farshjerte, evangelisering og kraften i evangeliet med tegn og under.

Read more