Revival Alliance 2017 - Dag 1 (kveldsmøte)

04 Sep 2017 09:22954

Fra Oslofjord Convention Center, 31. august.

Hovedtaler: Bill Johnson
Lovsang: Marcel Preston

KOM OG BLI INSPIRERT!
FIRE DAGER MED LOVSANG, UNDERVISNING OG BETJENING

For første gang har Revival Alliance valgt å ha sin årlige konferanse i Norge. Hensikten med konferansen er å utruste, inspirere og gi videre kraft og salvelse til de kristne. Hovedbudskapet er å formidle Jesu kjærlighet, Guds farshjerte, evangelisering og kraften i evangeliet med tegn og under.

Read more