Visjonens Frukter - Alex 'Sasha' Penzari

08. März 2018, 04:12 Uhr138

Vitnesbyrd fra mennesker med sterke opplevelser gjennom TV Visjon Norge. Det kan være helbredelse, bønnesvar, frelse eller troen og håpet tilbake.

Weiterlesen