Visjonens Frukter - Gunnar Borgersen

01 Apr 2016 04:48420

Vitnesbyrd fra mennesker med sterke opplevelser gjennom TV Visjon Norge. Det kan være helbredelse, bønnesvar, frelse eller troen og håpet tilbake.

Read more